Analiza Egzystencjalna – Toruń

Każda profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna powinna opierać się na konkretnym podejściu teoretycznym o potwierdzonej wielokrotnymi badaniami skuteczności. Takim podejściem, o które opieram swoją pracę jest Analiza Egzystencjalna i Logoterapia. Celem analizy egzystencjalnej jest pomoc w znalezieniu takiego sposobu życia, który charakteryzować będzie wewnętrzna akceptacja swoich działań i całkowite „tak” dla własnego życia. „Tak”, które może być utrudnione przez aktualne lub pochodzące z przeszłości przyczyny. Poprzez odnalezienie tych przyczyn i pracę terapeutyczną nad nimi warunki konieczne dla afirmacji życia mogą zostać przywrócone lub wzmocnione.

Analiza Egzystencjalna widzi osobę jako nieustanie wzywaną przez doświadczane bądź odczuwane wartości ukazujące się w relacjach, zadaniach i przeżyciach. Tak widziany człowiek jest nie tyle tym, który zadaje życiu pytania, lecz bardziej potrzebującym odnalezienia swojej własnej, wolnej i odpowiedzialnej odpowiedzi na wyzwania życia.

Analiza Egzystencjalna jest metodą psychoterapeutyczną rozwiniętą przez austriackich psychiatrów Viktora Frankla oraz Alfrieda Längle w Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse w Wiedniu. Obecnie jest praktykowana i nauczana w kilkunastu krajach na pięciu kontynentach. W Polsce rozpowszechniana w ramach Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE – Polska.