Formy pomocy, cennik, kontakt

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i zwykle trwa 90 minut. Jest to czas rozpoznania istniejących trudności i ustalenia optymalnej formy poradzenia sobie z nimi.

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne odbywają się podczas indywidualnych 50 minutowych spotkań, których częstotliwość jest określana ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu oraz potrzeby pacjenta.

Terapia par zazwyczaj przybiera ramy 90 minutowych spotkań mających miejsce co dwa tygodnie.
Każde pierwsze spotkanie poprzedzone jest wspólnym (zazwyczaj telefonicznym) ustaleniem odpowiedniego terminu.

 

Poradnictwo psychologiczne lub psychoterapia każdorazowo poprzedzone są konsultacją, czyli wstępnym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego omawia się rodzaj doświadczanych trudności, ich podłoże i zakres oraz ustala optymalną w obecnej sytuacji formę pomocy.
Czas trwania: 90 min.
Koszt konsultacji: 130zł

Proponowane formy pomocy:

  • Poradnictwo psychologiczne (50min.) – 100zł
  • Psychoterapia indywidualna (50min.) – 100zł
  • Sesja terapii małżeńskiej (90min.) – 150zł

Kontakt:
tel: 669385205
email: s.sadowski@lustro.org