Logoterapia – Toruń

Logoterapia (z gr. logos – słowo, sens) jest stosowaną w Analizie Egzystencjalnej formą poradnictwa zajmującą się głównie pytaniami nad znaczeniem, sensem życia rozumianym jako osobowa odpowiedź na możliwości istniejące w danej sytuacji.