669-385-205 s.sadowski@lustro.org

Logoterapia – Toruń

Logoterapia (z gr. logos – słowo, sens) jest stosowaną w Analizie Egzystencjalnej formą poradnictwa zajmującą się głównie pytaniami nad znaczeniem, sensem życia rozumianym jako osobowa odpowiedź na możliwości istniejące w danej sytuacji.