Psycholog, pomoc psychologiczna, Psychoterapia w Toruniu

„Jeśli dwóch pacjentów leczysz tak samo, bądź pewien, że przynajmniej jednego z nich źle leczysz.” V. E. Frankl

„Miejsce terapii” – gabinet poradnictwa psychologicznego
i psychoterapii.

„Miejsce terapii” jest przestrzenią pracy psychoterapeutycznej. Jest to przestrzeń, w której z troską i akceptującą postawą wspólnie z Państwem podchodzimy do Państwa osobistego świata. Zamiast tworzenia uogólnień, doceniamy oraz wzmacniamy Waszą niepowtarzalność.
Miejsce, w którym w pełnym szacunku dialogu podążam za Państwem, byście w zgodzie ze sobą mogli odkrywać jak traktujecie własne życie, co jest dla Was ważne, na ile czujecie się wolni i w czym odnajdujecie sens.

O psychoterapii.

Psychoterapia jest samodzielną metodą leczenia, równoległą do tradycyjnego leczenia medyczno-psychiatrycznego. Jej celem jest leczenie lub łagodzenie psychicznego cierpienia, pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w zmianie niezdrowych lub denerwujących zachowań czy postaw, ustanawianie bardziej satysfakcjonujących relacji oraz promocja osobistego rozwoju i wzrostu jakości życia.

Poradnictwo psychologiczne.
Nie każda sytuacja omawiana w gabinecie psychoterapeuty wymaga psychoterapii. Czasami to, czego potrzebujemy by rozwiązać problem, to informacja na temat psychologicznych zależności związanych z konkretną sytuacją, niekiedy także większa motywacja i odniesienie się do doświadczeń innych osób.

Kiedy psychoterapia może pomóc?

Psychoterapia jest przydatna w leczeniu problemów natury psychicznej, takich jak:

 • lęki i ataki paniki;
 • fobie;
 • obsesje i kompulsje;
 • depresje;
 • uzależnienia i współuzależnienia;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia i dysfunkcje związane ze stresem;
 • zaburzenia odżywiania;
 • trudności społeczne;
 • kryzysy życiowe;
 • mobbing;
 • urazy psychiczne, traumy.

Kiedy poradnictwo może pomóc?

Poradnictwo staje się przydatne w sytuacjach, kiedy pojawiają się pytania o znaczenie życia, takich jak: poszukiwanie celu życia, doświadczenie cierpienia czy osobowa wina. Mogą być to pojedyncze sytuacje kryzysowe, jak na przykład:

 • separacje, rozwody;
 • nadmierne obciążenie i stres;
 • dotkliwe straty;
 • poważne problemy zdrowotne;
 • trudności w miejscu pracy;
 • błędne egzystencjalne decyzje i ich następstwa.

W sytuacjach, w których w danym momencie nie ma możliwości podjęcia efektownej próby rozwiązania problemu, pomocne w utrzymaniu wewnętrznego „tak” dla życia i złagodzenia cierpienia (często potęgowanego przez poczucie izolacji), okazują się profesjonalne wsparcie i towarzyszenie. Do takich sytuacji mogą należeć:

 • psychozy;
 • choroby przewlekłe;
 • niepełnosprawność i upośledzenie;
 • wykluczenia społeczne.

***

Wyżej wymienione problemy to oczywiście tylko jedne z częściej pojawiających się sytuacji, w których psychoterapia, poradnictwo, towarzyszenie okazują się odpowiednimi środkami prowadzącymi do twórczej zmiany. Jeśli tylko czujesz, że Twoje trudności wynikają z psychicznego cierpienia, a samodzielne próby ich pokonania nie przynoszą spodziewanego skutku, zapraszam Cię do „Miejsca terapii”.

Kontakt:
tel: 669385205
email: s.sadowski@lustro.org