Sesja terapeutyczna

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i zwykle trwa 90 minut. Jest to czas rozpoznania istniejących trudności i ustalenia optymalnej formy poradzenia sobie z nimi.

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne odbywają się podczas indywidualnych 50 minutowych spotkań, których częstotliwość jest określana ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu oraz potrzeby pacjenta.

Terapia par zazwyczaj przybiera ramy 90 minutowych spotkań mających miejsce co dwa tygodnie.
Każde pierwsze spotkanie poprzedzone jest wspólnym (zazwyczaj telefonicznym) ustaleniem odpowiedniego terminu.