Terapia par i małżeństw – Toruń

Terapia par i małżeństw to spotkania par z psychoterapeutą w celu pracy nad problemami w związku małżeńskim czy relacji partnerskiej. Taka forma spotkań może być pomocna, gdy doświadczeniem pary jest pomieszanie myśli i uczuć, prowadzące do braku zaufania i wzajemnych oskarżeń. Przyczyn takiego stanu może być wiele, m.in.: niedopasowane potrzeby, różne oczekiwania, brak satysfakcji ze wspólnego życia, zdrada, odczuwany lęk lub występująca w związku przemoc czy agresja. Jednocześnie obok poznawania przyczyn leżących za doświadczanymi trudnościami praca terapeutyczna skupia się na poznawaniu dzielonych przez partnerów wspólnych postaw lub wartości nadających ważność istniejącej więzi.

Takie ujęcie niepożądanych zachowań występujących w relacji pozwala spojrzeć na nie jako na próby doraźnych lecz niewystarczająco skutecznych rozwiązań istniejących trudności. Nie czyniąc z patologii centrum pracy terapeutycznej prowadzi do koncentracji na istniejących zasobach, umożliwiając parom opanowanie problemu i zmianę w kierunku rozwoju odpowiadającego obojgu partnerom.